Institute of Applied Ethnopolitical Research
more

«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭТНОСАЯСАТТЫ ӘЛЕУМЕТТАНУШЫЛЫҚ ӨЛШЕУ»

«ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЭТНОСАЯСАТТЫ ӘЛЕУМЕТТАНУШЫЛЫҚ ӨЛШЕУ»
ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҰРАЛЫ

Нұр-Сұлтан: Қолданбалы этносаяси зерттеулер институты, 2021. – 31 бет. 

Ссылка на методическое пособие Этнополитика

 

News